Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Vil også dere gå bort?

For snart 15 år siden sto han ved starten av sin tjeneste og skulle begynne som evangelist blant indianerne i høgfjellet. Et spørsmål om en ledende stilling var blitt avslått. Han hadde kall til å forkynne evangeliet for sitt eget folk. Det ble flere år som evangelist og bibellærer. Nå er han ikke i tjeneste for kirken lenger.

 

– Jeg har kommet på avstand, fortalte han da jeg besøkte ham i oktober 2011.
– Ei helg for ikke lenge siden hadde vi besøk av min eldste datter og familien. Barna spurte om det ikke var noen søndagsskole å gå på. Jeg måtte svare at vi ikke gikk i kirken lenger. Vi driver en god forretning nå, og tjener godt...

 

Vi leste et avsnitt fra Bibelen sammen: «Jesus sa da til de tolv: Vil også dere gå bort? Simon Peter svarte ham: Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige!» (Joh 6:67-69). Vi merket Den Hellige Ånds nærvær.

 

Tilbake i Norge kom det en mail fra ham:
– Spørsmålet «Vil også dere gå bort?» har stått for meg siden vi møttes. Ja, hvem skal vi gå til om ikke til Jesus? Som den samaritanske kvinne fikk del i livets vann ved brønnen, har også vi begynt å drikke av dette vannet igjen.

 

Mailen gjorde meg godt. Det er så lett for oss alle å komme på avstand fra Jesus.

 

Lov og Evangelium 2011 - Nr 03