Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Norge, hvor går du?

På grunn av de mange ugudelige lovene i landet vårt, vil velsignelsen over landet snart vendes til forbannelse.
Gud har sagt: «Du skal ikke ha andre guder enn meg».
Nå strømmer islamisme inn over landet vårt. Det bygges moskéer i by etter by, der muslimene høylydt driver sin avgudsdyrkelse.

 

Gud sier: «Du skal ikke slå i hjel».
De unge får opplæring i å drive utukt uten at det blir barn av det. Blir det likevel befruktning, kan barnet avlives. Tusenvis av barn i mors liv drepes ved abortloven. Dertil kommer raseringen av grunnen å stå på, ved at Guds ord skal ut av skolene. Evangeliet om Jesus kreves fjernet.

 

Så sier Gud: «Du skal ikke drive hor».
«Homofilt samliv» kreves godkjent for å være likestilt med ekteskapet mellom mann og kvinne. Denne synden felte Sodoma og Gomorra i sin tid.

 

Videre sier Gud: «Du skal hedre din far og din mor, så skal det gå deg vel».
Våre forfedre, som har bygd opp landet vårt med alle de goder vi har,  får ikke lenger den hjelp de trenger. Mangelen på penger i omsorgen gjør at de ikke får en verdig alderdom og avslutning på livet. Dette til tross for at Norge har milliarder av kroner «på bok». Penger bevilges til ting de eldre har lite glede og nytte av.

 

I tillegg til denne feildisponeringen av midler, sendes millioner av norske skattekroner til palestinerne, så de kan drive på med krigerske handlinger. Norge skal være et foregangsland i å hjelpe arabere som har som mål å drepe dem som ikke bøyer seg for islam. Imens visner våre gamle bort og dør.

 

Enda en sak fra Herren: «Den som velsigner Israel vil jeg velsigne, men den som forbanner Israel vil jeg forbanne».
Norges holdning til Guds utvalgte folk, jødene, sender Guds forbannelse over oss. Vi må derfor regne med at krig, uår og epidemier vil ramme Norge. Gud, som ikke sparte sitt eget folk når de syndet, han vil heller ikke spare Norge.

 

Guds miskunn gir oss likevel håp, slik han gav Israel da de syndet. Erkjenner vi våre synder, bekjenner dem for Gud, og vender om fra syndens vei og til Herren, vil han tilgi og velsigne landet vårt.

 

Guds barn må våkne og gå foran! Det er først av alt vi som har sviktet. Derfor har ugudeligheten kommet inn blant oss. Vi må ikke høre på dem som svikter Jesus og velsigner synden, enten det er prester eller predikanter. La oss kvitte oss med all avgudsdyrkelse, for Guds navn er hellig, og han tåler ikke synd.

 

Da kan Norge enda reddes fra frafallets konsekvenser.

 

Lov og Evangelium 2011 - Nr 03