Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Omvend deg – nå!

Finnes det en fortapelse? Dette spørsmålet dukker av og til opp i media. Når NRK berører temaet, får det dessverre oftest en vinkling som gjør at evighetsalvoret svekkes, ja, til og med gjøres til underholdning. Noen ganger har opptaket av et par setninger – og kun disse – fra professor Ole Hallesbys såkalte helvetespreken (holdt i NRK radio 25. januar 1953) blitt avspilt. Dette er å gjøre den gamle indremisjonshøvdingen urett. Her får du talen i sin helhet. Den muntlige formen er beholdt. Hallesby utøvde virkelig bibelsk sjelesorg, og talte slik at det ble reaksjoner rundt omkring i landet. Mange vitnet i ettertid at nettopp denne talen var starten på at de kom til liv i Gud. Dessverre får ikke «radiomenigheten» høre slik tale lenger... Red.


«Mens de gikk videre på veien, sa en til ham: Jeg vil følge deg hvor du så går! Jesus sa til ham: Revene har huler, himmelens fugler reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Men til en annen sa han: Følg meg! Han sa: Herre, la meg først få lov til å gå bort og begrave min far. Men Jesus sa til ham: La de døde begrave sine døde. Gå du av sted og forkynn Guds rike. Det var også en annen som sa: Jeg vil følge deg, Herre. Men la meg først få lov til å si farvel til dem der hjemme. Men Jesus sa til ham: Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.» Luk 9:57-62

 

De møtte Jesus
Det er ikke meget vi hører om disse tre. Vi får ikke engang høre deres navn. Heller ikke hvordan det gikk med dem. Men vi skal treffe dem igjen en gang for den hvite trone. Og enten de ble frelst eller gikk fortapt, skal vi få se at det viktigste blad i deres livs historie ble skrevet den dagen. For da møtte de Jesus.

 

«Mens de gikk på veien», står det. Et uforglemmelig stykke vei. Og en uforglemmelig vandring i samtale med Jesus.

 

Mange ønsket at de hadde levd den gangen. For de mener at da hadde det vært lettere å bli en kristen. Det
ønsket tror jeg ikke er vel betenkt. Det var sikkert vanskeligere å gi seg i Jesu følge den gangen enn det er i dag.

 

Og det er ingen vanskelighet å treffe Jesus nå. Han kommer mens vi går på veien og begynner å tale med oss. Vi bad han ikke om noen samtale, men han kom likevel.

 

Jeg er glad for å tenke på at det ikke finnes en eneste av mine tilhørere som ikke Jesus har hatt i tale. Hvordan kan jeg vite det? Det vet jeg fra Bibelen. Der ser jeg hvor stor og god Gud er. Han har påtatt seg å sørge for at ikke en av oss kommer i den evige fortapelse uten at han har talt ut med oss. Og det så tydelig at vi vet hvem som taler med oss og hva han vil.

 

Du har møtt Gud
Min kjære uomvendte tilhører: Du har opplevd meget mer med Gud enn du har fortalt til noe menneske. Du har opplevd merkelige stunder kanskje midt i ditt daglige mas og jag, hellige stunder. Du hadde ikke ønsket dem, men du kunne ikke hindre dem. Det var Gud som rørte ved din tankeløse og lettsindige sjel. Og da var det som skjell falt fra dine øyne. Du så hele ditt liv i en helt ny belysning. Det var nederlag og svikt hele veien. Og du kjente det som om grunnen sank under dine føtter og det kom over deg en brennende lengsel.

 

Etter hva? Jeg vet det. Du lengtet ganske enkelt etter Gud, etter å legge ditt trette hode og ditt syke hjerte inn til Gud. Han som har skapt deg, og forløst deg og kalt deg og fulgt deg.

 

Da så du det så tindrende klart, ikke noe menneske behøvde å si deg det: Jeg får det aldri godt, før jeg får det godt med Gud. Men da så du en ting til like klart: Jeg får det aldri godt med Gud før jeg får gjort opp med Gud.

 

Evighetsalvoret
De tre vi leste om i teksten, det er flere trekk i fortellingen som viser at de var godhjertede og snille, men tilbøyelige til å vike unna. De hadde gode forsetter og planer, men valget var de redde for, særlig å velge straks.

 

Jeg taler sikkert til mange i kveld som vet de er uomvendt. Du vet at om du stupte død ned på golvet i dette øyeblikk, stupte du like i helvete. Du vet at du ikke kan og ikke vil dø slik du er nå. Du må bli omvendt innen du dør, men du vil ikke omvende deg nå.

 

Vet du at også satan preker omvendelse? Ja, han preker ofte med tekst fra Bibelen. Da han fristet Jesus i
ørkenen, begynte han med å si: Det står skrevet. Og så siterte han et helt vers fra Det gamle testamente.

 

Ikke nå, men siden
Når han preker omvendelse, sier han: Det står skrevet at du må omvende deg, ellers kommer du i helvete. Men – sier han – det haster jo ikke slik predikantene alltid forteller. Dette er sikkert satans fineste list.

 

Han får menneskene til å tro de vil omvende seg – siden. Det gir dem mot til å leve uomvendt. Hvordan kan du som er uomvendt legge deg rolig å sove om kvelden. Du som ikke vet om du våkner i din seng om morgenen eller i helvete?

 

Jo, ganske liketil: Fordi du vil omvende deg siden.

 

Kunne du spørre dem som nå er i den evige fortapelse om de ikke hadde villet omvende seg, tenker jeg de fleste ville svare: Jo, det ville vi. Men hvorfor gikk dere da fortapt? Vi ville aldri omvende oss nå, men siden.

 

Hør nå hvordan Jesus preker omvendelse. Det er det denne tekst sier tydeligere enn de fleste andre. Jesus sa til dem begge: – Følg meg. Og begge svarte «ja». Men begge to føyde til: – la meg først – altså siden. Nei, sa Jesus, ikke siden, men nå.

 

Nå eller aldri
Synes du Jesus var hard mot disse? Den ene ba om å få si farvel til dem hjemme, og den andre ba om å få gå hjem å begrave sin far. Ja, du kan godt si at Jesus var hard.

 

Kjærligheten er hard, når den ser at den elskede er i dødsfare uten selv å ane det. Jesus så at for disse to gjaldt det nå eller aldri. Og da forlangte han en avgjørelse på flekken.

 

I kveld står jeg her i Kristi sted. Du synes det er dristig tale. Ja, jeg ville aldri våge å si det hvis det ikke sto i Bibelen: Vi er sendebud i Kristi sted.

 

Og nå skulle jeg be deg i Kristi sted omvende deg nå der hvor du sitter. Ja, sier du, men det kan vel ikke gå så fort og lettvint? Til det vil jeg svare med et bilde.

 

Sett at du ble alvorlig syk i natt. Du fikk fatt i lege. Han sa det var akutt blindtarm og at du måtte opereres øyeblikkelig. Nei, sa du, jeg vil ikke opereres. Da dør du, sa legen. For sprekker den blindtarmen, forgifter du bukhinnen, og så dør du.

 

Ja vel, så ville du opereres. Da du kom på sykehuset, hva tror du overlegen ville spørre deg om? Om du forstod deg på blindtarm? Ikke et ord. Om du forsto deg på operasjon? Ikke et ord.

 

Han ville bare vite én eneste ting: Om du ville bli operert eller ikke. Og ville du, var det han som skulle utføre handlingen.

 

Jeg skal si deg hvor mye du har med denne operasjonen å gjøre:
Du ligger på operasjonsbordet som et levende lik. Man bedøver deg så grundig at du ikke vet eller føler noen ting. Og for å være helt sikker på at du ikke skal gripe inn i operasjonen, binder han hendene og føttene på deg. Det er han som opererer, du blir operert.

 

Her ser jeg som i et lynglimt hvordan det går til å bli frelst. Det er Jesus, sjelens lege som frelser deg. Han behøver ingen hjelp av deg. Men du må avgjøre om du vil, om du vil bli operert.

 

Noe Gud ikke kan
Vet du at det er noe Gud ikke kan gjøre for deg? Han kunne bli menneske for din skyld. Han kunne lide for deg, og han kunne dø for deg, men han kan ikke velge for deg. Det må du gjøre selv.

 

Men merk: Det er ikke ditt valg som omvender deg, like så lite som det på sykehuset er ditt valg som opererer deg. Overlegen opererer, men han må ha ditt «ja». Det er Frelseren som frelser deg.

 

Fra det øyeblikk du legger deg i den store leges hender, er du allerede frelst. For å bli frelst behøver du nemlig bare å være en synder som ingen synd vil skjule, men må gå til Jesus med all din skyld og skam. I det øyeblikk du gir ham ditt «ja», gjør han underet med deg: Gir deg del i sin fullbrakte frelse.

 

Han brer syndenes forlatelse utover deg og hele din fortid. Så gir han deg det du sårt lengter etter, han gir deg fred. Fred med Gud og fred i din samvittighet, fred i livet og fred i døden. Og så gir han deg et nytt sinn som vil angre og bekjenne alt det du vet er synd og vil kjempe mot alle dine kjære skjødesynder.

 

For syndere
Her er særlig et ord til deg som sitter med en spesiell blodrød synd du engang begikk, og som synes å stenge enhver vei til Gud for deg. Hør Guds eget ord: «Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd».

 

Min viljesvekkede og ubesluttsomme tilhører: Nå har du tenkt og grublet og lengtet lenge nok etter Gud. Nå må du handle. Gi deg nå Gud i vold og ta oppgjøret med ham i dag. Og ta så i morgen oppgjøret med dine venner. Si dem at dine synder er blitt deg så uutholdelige at du ikke kan leve uten Guds uforskyldte nåde. Amen.

 

Lov og Evangelium 2011 - Nr 05