Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Bibelskolen

loe_forside

Dugnadsdager

Sommeren står for døren og det er behov for å gjøre område og bygninger klare for arrangementene.Vi planlegger to dugnadssamlinger, den første 20.-21. mai og den andre 17.-18. juni. Alle kan hjelpe til, og det er oppgaver som passer enhver, for menn og kvinner, både inne og ute. Det blir matservering. Hvis du har anledning til å komme; ta kontakt med Martin Fjære på tlf. 979 89 427 og meld deg på, slik at han kan planlegge og fordele oppgavene!

 

 

Økonomi
Vi har hatt store utgifter til personalbolig og møtesal. På grunn av mange og store gaver ble det bare behov for å ta opp én million i banklån. Vi vil nytte anledningen til å takke alle som har bidratt med gaver og kollekter! Ny brannvarslingssentral og oppgradering av flere meldere, samt pålegg om fornying av det elektriske anlegget, har tært på likviditeten, slik at vi nå er på etterskudd i forhold til regninger og lønninger. Et privat lån har likevel gjort det mulig å betale alt i tide så langt.

Lov og Evangelium 2011 - Nr 05