Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Tur til Sør-Amerika

Ingar Gangås reiser til Bolivia og Peru 29. september til 30. oktober. Der skal han møte representanter for de lutherske kirkene til samtale om spredning av luthersk litteratur. «Luthersk Litteraturmission» i Sverige har støttet oversettelse av bøker av Luther, Rosenius, C. Fr. Wisløff m.fl. til spansk. Disse bøkene er etterspurte, men er vanskelige å frakte over landegrensene og det blir høy toll på dem.

 

Det er ønskelig med flere kolportører og et ajourført boklager i hvert av de tre landene. En ser også behovet for å oversette noe til stammespråket quechua. Det gjelder særlig mindre bøker og traktater.

 

Ingar Gangås har også fått invitasjon fra NLL’s tidligere samarbeidskirke om å undervise ved et bibelkurs som skal holdes i Arequipa 14.-16. oktober. NLL hadde samarbeidsavtale med INEL-Peru til årsskiftet 2004/05, da de undertegnet ny avtale med Evangelisk Luthersk Misjonslag.

 

Gangås kontaktet Jon Espeland og Evangelisk Luthersk Misjonslag og ba om deres syn på forespørselen. Landsstyret i ELM hadde møte den 2. juli og skriver at de «ikke finner grunn til å sette seg i mot dette, og aksepterer forespørselen».

 

Landsstyret i Lekmannsmisjonen er svært glad for anledningen til å besøke vennene i Peru, og ber misjonsfolket om fortsatt å huske flokken der ute i bønn.

 

Lov og Evangelium 2011 - Nr 07