Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Innbudt til bryllup

Jesus sammenligner himlenes rike med et bryllup (Mat 22). Budet har gått ut til de innbudte med disse ordene: «Kom, for nå er det ferdig». Men de begynte alle å unnskylde seg, de hadde ikke tid, det var så mye de skulle utrette.

 

Da sier kongen til tjeneren sin: «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vanføre og blinde og lamme» (Luk 14:21). Han utfører ordren og kommer tilbake og sier: «Det er ennå rom!».

 

Enda en gang må tjeneren gå, og nå med disse ordene: «nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt».

 

Du som leser dette, er innbudt til bryllup i himmelen. Nå er det opp til deg å svare ja, om du vil være med rundt det himmelske bordet på Herrens store bryllupsfest?

 

Inngangsbilletten får du hos Jesus, han har kjøpt den med sitt eget liv da han døde på korset også for deg. Gud godtok betalingen ved å reise Jesus opp fra graven. Nå rekker han billetten frem til deg og sier: «Kom, for alt er ferdig!».

 

Gud gir deg et løfte med på veien: «...alle dem som tok imot ham (Jesus), dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn» (Joh 1:12).

 

«Men må jeg ikke gjøre noe da?», sier du kanskje. Når Jesus har gjort alt, også ditt, hva skulle det være igjen som du skal gjøre?

 

«Men jeg er jo ikke en slik som passer i himmelen, jeg har gjort mye galt i livet».

 

Hør her, min venn, hva Jesus gjorde med skyldbrevet ditt: «Det tok han bort i det han naglet det til korset» (Kol 2:14). Så ta imot og kom i dag, han har bryllupsdrakten ferdig for deg, og det er ennå ledige rom.

 

«Hvordan skal jeg komme og ta imot Jesus da?», spør du.

 

Når det gjelder å ta seg fram i ukjent terreng, er det lurt å ha et kart over området du skal til. Likedan er det ikke dumt å spørre kjentfolk om råd og veiledning. Frelses-kartet er Bibelen, Guds eget Ord, og kjentfolk er de som alt er på veien, og veien er Jesus.

 

For å komme til himmelen må du gå på veien som fører dit. Det er lite gagn i å se på kartet og finne leia, hvis du ikke går på veien mot målet.

 

Johannes 3:16 er kalt «den lille Bibel», der har Gud rammet inn hele kartet i et enkelt vers slik: «For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv».

 

Romerbrevet 10:10 gir deg rettledning om hvordan du skal gå (bli frelst): «Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse».

 

Lykke til, og velkommen i de helliges samfunn! Vi venter på deg!

 

Lov og Evangelium 2011 - Nr 08