Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra bibelskolen

Da er vi godt i gang med vårsemesteret. En elev fullførte ettårig kurs til jul, derfor var vi bare åtte elever da vi startet på nyåret. Men i løpet av de to første ukene kom det en ny elev fra Sverige, og så er vi ni stykker igjen.

 

Det er en fin og positiv flokk, lyttende og interessert. Må Guds ord få gjøre sin gjerning også denne våren. Skriften som fremfor alt kan «gjøre vis til frelse ved troen på Kristus Jesus», er også «nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse til rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning» (2Tim 3:15-17).

 

I vinterferien vil de fleste elevene bli med rektor på tur til Israel. Da blir det anledning til å se landet og møte stedene en leser om i Bibelen og hører om i timene. Turen er ikke en del av bibelskoleopplegget.

 

Søknader til neste skoleår begynner å komme inn, og det er alltid spennende med søkningen. Vær med å be for skolen, og for dem som i disse dager tenker på neste skoleår. Kanskje var det også noen du skulle spørre om de ikke skulle ta et bibelskoleår til høsten?

 

Per Bergene Holm, rektor

Lov og Evangelium 2012 - Nr 02