Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Moldova

Det var valg på ny president i Transnistria 26. desember 2011. Smirnov, president i 20 år, de siste årene med nærmest diktatorisk makt, ble ikke gjenvalgt. Den nye presidenten, Jevgeni Shevchuk, var før valget ansett som firmaet Sheriffs kandidat, men har etterpå vist en noe mer selvstendig linje. Han vant med over 70 % av stemmene og har derfor et sterkt mandat. Motkandidaten som var Russlands favoritt, fikk bare i underkant av 20 %.

 

Shevchuks valgmotto var: «vi trenger forandring til det bedre». Det har etter valget blitt gjort visse lettelser i grensekontroll m.v., noe som gir inntrykk av større åpenhet.

 

Natalia og Vladimir Moser er spent på om endringene innebærer virkelig forandring til det bedre. De har et sterkt ønske om å besøke forsamlingene i Transnistria, slik at menighetsarbeidet der kan komme i mer normalt gjenge igjen. Nå betjenes forsamlingene av to diakoner, men Vladimir får stadig henvendelser fra forsamlingsmedlemmer med ønske om at han igjen må ta opp forsamlingsarbeidet.

 

På bakgrunn av dette planlegger undertegnede å reise til Moldova i midten av mars, med tanke på å være med til Transnistria – det første besøket for Moser på et par år. Det er trolig noe mer sikkert å ha med seg en utlending første gang, hvis myndighetene fortsatt skulle ha ønske om å gripe inn overfor Natalia og Vladimir.

 

Vær med i bønn for Moldova og ekteparet Moser, at Guds ord må bli til vekkelse, omvendelse og nytt liv i forsamlingene.

 

Per Bergene Holm

Lov og Evangelium 2012 - Nr 02