Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Veien til seier

I min ungdom var det mye snakk om en vranglære som ble kalt syndfrihetslæren. En var på vakt mot den. En svensk vekkelsesforkynner forteller fra et møte: Under vitnemøtet uttrykte en dame seg på en slik måte at det kunne oppfattes som syndfrihetslære. Forkynneren avbrøt henne og advarte henne. Da spør damen: «Kan Ni synda när Ni ser på den krossfestade»?

 

Alle kristne lengter etter å leve et seirende liv. Å, om det kunne bli annerledes med meg, har vi sagt utallige ganger. Alle som har Den Hellige Ånd opplever trangen etter et hellig liv. Men hvordan skal vi få det?

 

Du kommer ikke fram til seier ved selvstrev og skippertak på forbedringens hålkeføre. Helliggjørelsen er en livsprosess, der det nye livet vi fikk i gjenfødelsen, får utvikle seg og stadig beherske større områder av vårt liv. Som alt liv må det ha næring.

 

Og næring til vekst får vi fra samme kilde som vi fikk det nye livet: Ordet om Jesus. Når Ordet ved troen smelter sammen med oss virker det seier i vårt liv. Evangeliet har livsforvandlende evne fordi det gir oss del i Jesu seier.

 

Aldri kom Jesu seier så tydelig fram som ved hans seierrike død på korset. Derfor er det avgjørende for en kristen at han lever nær Jesus. Det merkes på hans hverdagsliv. Jo, hun kunne gjerne spørre:

 

«Kan Ni synda, när Ni ser på den krossfestade»?

 

Dette er veien til seier.

 

Eldre utklipp fra «Stavanger Aftenblad»

Lov og Evangelium 2012 - Nr 02