Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Er du beredt…?

Er du beredt til den dagen
da Jesus henter sin brud?
Frifinnes du fra anklagen –
kledd i det skinnende skrud?

 

Eller er drakten din egen?
Utvortes renhet det er.
Pyntet med gjerning og streben.
Det er forgjeves besvær!

 

Ennå en stund finnes nåde,
for hver en trengende sjel.
Men der hvor synden får råde,
der vil den snart slå i hjel.

 

Da går du døden i møte.
Uten å himmelen nå.
Alltid for syndene bøte
Evig i pine da gå.

 

Hører du Hyrden som kaller,
søker sitt villfarne får?
Du som i syndeliv faller.
Kom nå som budet deg når!

 

Salig er barnet – det frelste
som har sagt verden farvel.
Prise det skal med de eldste
Lammet som alt har gjort vel!

 

Takk, Jesus, takk for den nåde
du har beredt for enhver
som går til deg med all våde –
sier det slik som det er.

 

Takk at din frelse den gjelder
for hver en synder i nød.
Ingen for synden mer treller
der hvor du døder alt kjød.

 

Melodi: Høgt frå den himmelske klåra (Sb 338)
KG – 08.03.2011

Lov og Evangelium 2012 - Nr 05

Tags: 2012