Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Årsmøte i Lekmannsmisjonen

Norsk Luthersk Lekmannsmisjons årsmøte (12. juli 2012) ble holdt under sommersamlingen på Fossnes. Det var spesielt to saker som fikk fokus på årsmøtet. For det første var det avstemming om en tilføyelse i grunnreglene som styrket Landsstyret ved å formalisere dem som et eldsteråd. Tilføyelsen ble vedtatt ved håndsopprekning. For det andre ble det holdt en orientering om forholdet mellom Evangelisk Luthersk Misjonslag (Misjonslaget) og Norsk Luthersk Lekmannsmisjon ved et normaliseringsnotat der innholdet er gjengitt nedenfor.

 

Ellers gikk årsmøtet med til årsmeldinger, rapport fra forkynnere, orientering om nytt litteraturarbeid i Sør-Amerika, regnskap og valg. Karl Bø stilte ikke til gjenvalg. Han ble senere under samlingen takket for mange års trofast tjeneste både som styremedlem og formann. Jan Ove Heggdal fra Namsos ble i hans sted valgt inn i Landsstyret. Styret består ellers av: Reidar Heian (formann), Dag Rune Lid (nestformann), John Flaten og Ingar Gangås, med Atle Barkve som 1. varamann.

Referent Per Olav Kapstad 

 

Normalisering mellom ELM (Misjonslaget) og NLL (Lekmannsmisjonen)
I et møte på Bibelskolen på Fossnes fredag 13. april møttes representanter for ELM og NLL til samtaler. Referat fra samtalen er siden behandlet i begge landsstyrer, og det er en gjensidig forståelse av det som skjedde ved bruddet i 2004 og i tiden etterpå. Det er også et hjertelig ønske hos begge parter om å strekke ut broderhånd til hverandre.

 

ELM beklager måten bruddet ble gjort på, og ber om tilgivelse for uttalelser fra enkeltpersoner som falt mot forkynnende brødre i NLL og Bibelskolen på Fossnes. Om det kan være ulikheter i synet på forkynnelsen, ser en på hverandre som brødre i Kristus. ELM beklager også at avtalen mellom INEL-Peru og NLL ble brutt på uregelmessig måte og at representanter for NLL ikke fikk komme ut til Peru i etterkant av bruddet. I løpet av høsten eller vinteren vil det bli et møte med representanter fra ELM og NLL i Peru, sammen med nasjonale medarbeidere, hvor en vil gå gjennom det som har skjedd i saken.

 

Fra begge landsstyrer uttrykkes det glede over normaliseringen, og en ønsker å ha et åpent og broderlig forhold til hverandre.

Lov og Evangelium 2012 - Nr 07

Tags: 2012