Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Den sanne tro

Ungdomsstykke
Det kom en mann til den kjente evangelist Dwight Lyman Moody (1837-1899) og viste ham et vanskelig bibelord og spurte: 
– Hva gjør De med dette, herr Moody?
– Ingen ting.
– Hvordan forstår De dette ordet?
– Jeg forstår det ikke.
– Hvordan forklarer De det da?
– Jeg kan slettes ikke forklare det.
– Tror De ikke på det – at det er riktig? 
– Jo visst tror jeg på det. Men det er mange ting jeg ikke forstår, som jeg tror på allikevel. Jeg skjønner ikke det minste av høyere matematikk, men jeg tror på den. Jeg forstår slett ikke astronomi, men må ha tro på den. Forstår De – og kan De si meg – hvordan det går til at samme føde blir til hår eller fjær, til negler eller hov, alt ettersom den blir spist av forskjellige dyr? 
–Nei, der ser De, fortsatte Moody.
– Det kom en gang en rik mann og sa til meg at så stor en hjerne hadde da han at han ikke innlot seg på å tro på noe annet enn det han hadde sett. Jeg svarte ham da:
– Har De noen gang sett deres hjerne?

 

Men nei, det hadde han jo ikke.

 

«300 kristelige fortellinger», Lunde forlag 1926

Lov og Evangelium 2012 - Nr 08


Tags: 2012