Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Åpningshelg på Fossnes

18-19. august var det åpningshelg på bibelskolen. Det er 20-års-jubileum for skolen i år. Litt spesielt var det at både høsten 1992 og høsten 2012 begynte det fem jenter (Nå har det også kommet en gutt i elevflokken. Red. anm.). Disse 20 årene har størrelsen på kullene variert, men om det er få eller mange – det viktigste er at Ordet blir forkynt og får gjøre sin virkning.

 

Husmødrene har gjort en flott innsats opp gjennom årene. Ågot Lavik går nå i sitt andre år som husmor på Fossnes, og det setter vi stor pris på! Nytt i år er at Olaf Klavenæs begynner som lærer igjen. Han skal blant annet undervise i Høysangen.

 

Rektor ved Fossnes, Per Bergene Holm, talte lørdag kveld over Mat 13:1-23 – lignelsen om såmannen. Guds Ord skaper selv liv, og det skaper liv av døde. Det er viktig å sette av tid til å lese og omgås Ordet.

 

Sangen på nr. 449 i Sangboken, ble sunget som en bønnesang for kvelden og for bibelskoleåret:

 

Jesus, hjelp oss hjem,
Frelser, før oss frem
gjennom kors og kamp og trengsel,
gjennom mørke, natt og stengsel!
Frelser, før oss frem,
Jesus, hjelp oss hjem!

 

På søndag talte Sigbjørn Agnalt med utgangspunkt i Mar 2:23-28. Hviledagen er først og fremst til for at vi skal sitte ved Jesu føtter og lytte til hans Ord. Fremfor noe annet skulle vi søke tid sammen med Jesus. «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.»

 

Fra venstre: Kristine Lid fra Norheimsund, Randi Therese Larsen fra Kvelde, Cecilie Spro fra Andebu, Ingrid Brennsæter fra Hurdal og Ingrid Flotve fra Norheimsund.

Lov og Evangelium 2012 - Nr 08