Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Moldova

Luthersenteret solgt
Etter at Natalia og Vladimir Moser flyttet fra Tiraspol til Chisinau har det ikke vært bruk for det lutherske senteret i Tiraspol. Det ble derfor solgt på tampen av 2012. Det har vært en viss prisstigning i perioden og til tross for relativt omfattende rehabilitering av senteret, ble det solgt med fortjeneste. Pengene fra salget vil bli brukt i misjonsarbeidet i Moldova.

 

Undervisning via Skype
Kontakten med forsamlingene og enkeltmedlemmer har vært vanskelig for Vladimir etter at de flyttet til Chisinau. Det har vært en stor nød for ham. Men nå ser han langt lysere på situasjonen i og med at han har begynt å ta i bruk Skype. Han kan nå sitte på sitt eget kontor og ha videosamtale med andre, gratis via internett. Vladimir har begynt med ukentlig konfirmantundervisning og katekismeopplæring med enkeltpersoner i Tiraspol og én person utenfor Moldova (tidligere medlem som har flyttet til Tyskland). Det er også på plass utstyr i forsamlingene i Tiraspol og Kamenka og målet er at Vladimir kan ha både prekener og undervisning via Skype. Med en god skjerm, enkel mikrofon og web-kamera begge steder, kan man både se og høre hverandre.

 

Mulig besøk til Norge
Mange i Moldova har historisk hatt tilknytning til Romania, og flere har familie der. Derfor har Romania også gitt rumensk statsborgerskap og pass til alle som har en viss tilknytning dit. Natalias foreldre bodde en tid i Romania og Natalia har nå fått rumensk statsborgerskap og pass. Det betyr at hun kan reise innenfor Schengen uten visum, og hun ønsker derfor å besøke Norge og Lekmannsmisjonen til sommeren. Det er mulig at det også blir med flere, blant annet et par ungdommer, om de også får seg pass før sommeren. Natalia har et sterkt ønske om at unge fra forsamlingene i Moldova skal møte kristne ungdommer i Norge og oppleve møtevirksomheten i NLL.

Lov og Evangelium 2013 - Nr 04