Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Oppbyggelsesbøker til spansk og quechua

Utdrag fra årsmelding for litteraturarbeidet
På forrige årsmøte ble det vedtatt at Lekmannsmisjonen kunne utvide sin støtte til misjon i Sør-Amerika. I den anledning reiste Marit og Ingar Gangås til Bolivia og Peru i tiden 17. oktober til 16. november 2012. Turen kom i stand etter invitasjon fra Union Misionera (UM) i Arequipa, Peru, som ønsket at Ingar Gangås skulle undervise ledere og ansatte og ha bibelundervisning for kirkens medlemmer.

 


Bolivia
I kombinasjon med dette, ble det foretatt en tur til Bolivia for å følge opp oversettelsene av fire hefter av Ole Hallesby, Josef Imberg, Carl Olof Rosenius og Carl Fredrik Wisløff til stammespråket quechua. Heftene trykkes i 3 000 eksemplarer hver til en samlet pris av i underkant 40 000 kr. Luthersk Litteratur-Mission i Sverige har dekket trykkeutgiftene til to av heftene (Imberg og Rosenius).

 


Under besøket i Bolivia ble vi gjort kjent med at boken «Martin Luthers teologi», skrevet av Carl Fredrik Wisløff, var utsolgt fra forlaget til den nasjonale, lutherske kirken ICEL (NLM's samarbeidskirke). Boken ble oversatt til spansk og trykket i 4 000 eksemplarer i 2003. Undertegnede lovte da å undersøke muligheten for støtte til nytt opplag. Trykkingen kommer på ca. 40 000 kr. Nå har Luthersk Litteratur-Misson i Sverige bevilget 20 000 SEK. NLL dekker resten, og det ble oversendt tilsammen 7 000 USD til dette i mai 2013.

 


Samtidig ble det sendt 850 USD (ca. 5 000 kr) til Rafael Veizaga til reparasjon av bil som han bruker når han besøker quechuaindianerne på landsbygda i Bolivia (viser til intervju med ham i L&E 3/2011; 10/2012). Dette var en privat gave fra misjonsvenner.

 


Peru
Under besøket i Peru var vi med evangelist Hugo Castellanos til hans fødested oppe i fjellene i Macusani. I dette quechuaområdet (4 000 – 4 500 m.o.h.) er det stort behov for møter, undervisning og litteratur.

 


Det kan være aktuelt for Lekmannsmisjonen å starte eget forlag for å hjelpe kirkene i Andesregionen med sentral og bibelsk veiledning og oppbyggelse.

 


Nytt besøk
Det foreligger ny invitasjon fra UM i Arequipa. Etter ønske fra ELM og NLL vil Marit og Ingar Gangås ta en ny tur av en måneds varighet. Besøket vil finne sted i november 2013 og blir bare til Peru denne gangen.

 


Konto for Sør-Amerika
Det ble opprettet en egen konto for arbeidet i Sør-Amerika den 15.10.2012. Forbruket har så langt vært på 83 706 kr.

Lov og Evangelium 2013 - Nr 06