Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Misjonsnytt

Dagen for hjemreise var kommet. En begivenhetsrik tur til Bolivia og Peru lå bak. Åpne dører for litteratur, forkynnelse og undervisning er stikkord som dekker, og en varm mottagelse i begge land. Bare den siste underskriften for registrering av forlaget «Såmannen» manglet. På veien til flyplassen i Arequipa, like før avreisen, ble det en kort stopp hos sorenskriveren, og vi rakk akkurat den siste signeringen.

 

 

Fra og med 01.01.15. vil Damián Heredia (bildet) stå på Lekmannsmisjonens lønningsliste. Han undertegnet dokumentene for bokforlaget, sammen med Reidar Heian og Ingar Gangås som representanter fra Lekmannsmisjonens styre i Norge. Miguel Fuentes ansettes i 25 % stilling som sekretær og regnskapsfører.

Damián har vært evangelist i INEL og medarbeider på radioen siden 1992, og vil være et kjent navn for flere. Han fylte 65 år den dagen vi returnerte til Norge (26.09.14), og er gift med Hermelinda. Tanken er at Damián skal være kolportør for litteraturen, blant annet ved å oppsøke gamle og syke, besøke sykehus og fengsler.

Hilsen fra Damián Heredia
Ved avreisen til flyplassen fikk jeg en lapp stukket i hånden. Der hadde Damián skrevet noen ord som jeg gjerne vil oversette og dele med bladets lesere og misjonsfolket:
«Det som Gud krever av oss: Vend om til meg og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen (Jes 45:22).

Det Han gjorde for oss: Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu (Jes 43:25).

Min bønn for dere: Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i mine bønner. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd, til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige (Ef 1:15-18)».

Lov og Evangelium 2014 - Nr 10