Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Bor du i kjelleren?

Det er et berømt bilde av William Holman Hunt som forestiller Frelseren. Han står foran et hus, hvor han banker på for å bli lukket inn.

 

Frelserens ansikt og holdning uttrykker inderlig deltakelse og smerte, men også kjærlighet og tålmodighet.

En gang stod en far med sitt barn foran dette bildet og så lenge på det. Endelig spurte barnet:
«Far, vil ikke de folkene lukke opp for Frelseren?»
«Det ser ikke ut til det, min venn», svarte faren.
«Hvorfor vil de ikke det? Hører de ikke at han banker?»
«Jeg vet ikke», svarte faren, «det ser ut som de ikke kan eller vil høre det».
«Ja, men», sa barnet i en ny tone som om det plutselig var gått opp et lys for det, «det kan jo hende at folkene bor i kjelleren».

Kjære leser! Har du hørt Frelserens banking på din hjertedør? Og har du lukket ham inn?
Du skulle vel aldri bo så dypt nede at solens stråler ikke har kunnet nå ditt øye? Eller at du ikke har kunnet høre Frelserens stemme?
Bor du i kjelleren?

«Se, jeg står for døren og banker», sier Jesus.


Fra «300 kristelige fortellinger»,
Lunde forlag, Bergen ,1926

Lov og Evangelium 2015 - Nr 01

Tags: 2015