Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Nytt fra Bibelskolen

I fjor ble det nedsatt en egen bygningskomite med ansvar for vedlikehold og eventuelle prosjekter, samt å lede dugnader m.m. Da kom det opp flere ønsker og behov. Vi er i ferd med å skifte ut masser og asfaltere parkeringsplassen på oppsiden av skolebygget. Det vil bedre kapasiteten både til parkering og sitteplasser, særlig ved sommersamlingene. Dernest er det et ønske å få laget et par større sovesaler med sanitærrom, både i kjelleren og på loftet på Ekely. Husmor trenger også å få oppgradert sitt vaskerom.

 

Vi er også i ferd med å fradele og selge Furulund, der vi hadde internat første skoleår, og som senere fungerte som lærer- og vaktmesterbolig. I de siste årene har vi kun leid bort dette huset, og da vi har nok av bygninger å ta vare på, ser vi det rett å selge ut dette. Vi kunne hatt bruk for det til personalbolig, men da det vil kreve så store investeringer å få gjort huset godt egnet for en familie, og økonomisk å bo i, tror vi det er bedre å bygge en ny personalbolig om det skulle bli aktuelt.

Så er nok et skoleår snart slutt. Vi har hatt en fin flokk dette året også. Noen har gått ett år og andre har bare gått vårhalvåret. Flere av elevene som har gått i vår fortsetter til høsten.

Det er meget god søkning til skolen kommende høst. I skrivende stund har 23 blitt tatt opp som elever. Noen få av disse er noe usikre på om de skal gå på Fossnes. Men omkring 20 virker å være ganske sikre. Det er en relativt jevn fordeling av gutter og jenter.

I år avsluttes skoleåret med en tur til Moldova 11.-16. juni. Til sammen reiser 12 personer ned, og planen er å besøke forsamlingene i Chisinau, Kamenka og Tiraspol, samt å få et inntrykk av landet og folket.

Lov og Evangelium 2015 - Nr 05