Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Bruk Ordet!

Rosenius«Mens Peter ennå talte disse ord, falt Den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet.» Apg 10:44

 

Ånden kommer ikke umiddelbart og tar seg av våre sjeler. Det er nødvendig å bruke nådens midler: Ordet og sakramentene!

Vil du ha Ånden, hans gjerning og gaver i ditt hjerte, så gå til Ordet, Åndens ord! Les det, hør det, skriv det, tal og syng det – med bønn om Den Hellige Ånd, og du skal oppleve at han uteblir ikke!

Det finnes sjeler som går og tenker og tenker, sukker og ber om Ånden og hans gjerning, men aldri opplever å få hva de ber om. De får ingen kraft, og kommer aldri til noen virkelig tro, fred og kjærlighet, frelsesvisshet og åndelig standhaftighet. De blir gående der i samme sykelige strevet med sukk og lengsel. De arbeider bare med seg selv, de tenker og sukker bare, men de bruker ikke Ordet – og hvordan skulle det da være mulig at det kan bli noe nytt åndelig liv hos dem?

Apostelen sier uttrykkelig at Ånden får vi bare ved troens forkynnelse (Gal 3:2). Og det var mens Peter talte at Den Hellige Ånd falt på alle dem som hørte Ordet. Hva hadde de gjort for å oppleve det? Slett ingen ting, uten det å høre. De satt stille og hørte Ordet, og så kom Ånden i deres hjerter med anger, tro, kjærlighet, liv, kraft, og gjorde dem til nye mennesker.

Derfor må vi si igjen og igjen: Bruk Ordet! Bruk Ordet! Det er hele hemmeligheten ved det åndelige livs fødsel, næring og vekst.

Utdrag fra Husandaktsboken

Lov og Evangelium 2015 - Nr 06