Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Guds ord vender ikke tomt tilbake

Utdrag fra årsmelding om litteraturarbeidet
«Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres fram.» Jes 55:10-12

 

 

Forlaget «Såmannen»
Siden forrige årsmøte har forlaget «El Sembrador» (Såmannen) i Peru fått sin godkjennelse som egen stiftelse, med juridisk person og organisasjonsnummer. Søknadsdokumentene ble undertegnet av Ingar Gangås (formann), Reidar Heian (nestformann) og Damián Heredia under Reidar og Ingars besøk i september 2014. Godkjenning av juridisk person ble gitt i begynnelsen av 2015, med tildeling av eget organisasjonsnummer i april.

Medarbeidere
Damián Heredia og Miguel Fuentes ble ansatt som medarbeidere i «Såmannen» fra 1. januar 2015 i henholdsvis 100 % og 25 % stilling. Evangelist Damián ble 65 år og pensjonist i september 2014, og er glad for å fortsette en stund til. Hans oppgave blir først og fremst å være kolportør for litteraturen, ved besøk til gamle og ensomme, i sykehus og fengsel, og ellers der Herren legger det til rette. Han har tidligere vært ansatt som evangelist i Union Misionera (UM), og har etter ønske fra de nasjonale der ute, fått tilbud fra oss om fortsatt å benytte halvparten av sin arbeidstid i dette arbeidet. Miguel er utdannet regnskapsfører og revisor, og vil ha ansvaret for en del administrasjon i tillegg til regnskapet.

Forlaget, med boklager og hjemmekontor, er foreløpig registrert på Damiáns bostedsadresse.

Forlagets målsetting
Forlaget skal legge vekt på utgivelser av luthersk og roseniansk litteratur gjennom andaktsbøker, hefter og traktater, og bøker av oppbyggelig karakter, og ønsker å være en tjener for flere menigheter i Andesregionen. Allerede nå har vi en god del kontakter i Argentina, Bolivia og Peru. Det har derfor vært en forutsetning at forlaget må være frittstående og selvstendig.

Nye utgivelser
Nå pågår den siste korrekturlesningen på en andaktsbok av Martin Luther. Den blir trykt i Lima, i lommeformat, og blir den første publikasjonen på eget forlag. Det neste store prosjektet er å utgi den store husandaktsboken av Carl Olof Rosenius. Den ble først oversatt fra svensk til engelsk, og er siden blitt oversatt fra engelsk til spansk av en misjonær i Argentina som har spansk som morsmål. Oversettelsen har vist seg å være svært god og presis i forhold til den svenske originalen.

 

To besøk
Reidar Heian, Marit og Ingar Gangås besøkte Bolivia og Peru i tiden 3.-27. september 2014, og nytt besøk ble foretatt av Lars Fossdal, Marit og Ingar Gangås 4.-24. mars 2015. Hensikten med besøkene var i første rekke å registrere litteraturarbeidet i begge land, slik at all virksomhet er godkjent av landets myndigheter.

Underavdeling
Det har vist seg å være mer omfattende og kostnadskrevende å få godkjenning med juridisk person i Bolivia. Blant annet kreves det en mer hierarkisk struktur med egen generalforsamling. Planlagt signering av søknadsdokumentene under besøket i mars 2015 måtte av den grunn utsettes. Det var vår advokat i Peru som i 2014 foreslo en underavdeling i Bolivia for å få mulighet for tollfrihet ved forsendelse av bøker mellom landene. Vår bolivianske advokat vil nå undersøke nærmere om det i hele tatt lar seg gjøre å få til dette. Selv uten en slik godkjenning, er det ingen ting i veien for at trykkingen kan foregå i Bolivia, der kostnadene er lavere.


Litteraturmøte
Under besøket i september 2014 var Reidar Heian og Ingar Gangås med på et litteraturmøte i Cochabamba, Bolivia, sammen med generalsekretær Javier Villarroel i den nasjonale kirken «Iglesia Cristiana Evangelica Luterana» (ICEL), rektor Gonzalo Ascarrunz ved bibelskolen «Centro Luterano de Educación Teológica» (CLET), og vår oversetter til quechua, Rafael Veizaga. ICEL er Misjonssambandets samarbeidskirke. Vi har hatt et godt samarbeid med dem ved tidligere utgivelser – sammen med Luthersk Litteratur-Mission i Sverige – og det var Gonzalo som hjalp oss med trykkingen av Carl Fr. Wisløffs bok «Martin Luthers teologi» og quechuaheftene av Wisløff, Rosenius, Hallesby og Imberg. På dette møtet ble vi tilbudt å lønne Gonzalo i halv stilling fra 1. februar 2015, mot at han ble vår kontakt og arbeider i «Såmannen».

Samarbeidsavtale i Bolivia
Etter å ha drøftet dette med Landsstyret, har vi gått inn for å undertegne en samarbeidsavtale med ICEL og lønne Gonzalo som vår medarbeider i 50 % stilling fra 1. mai 2015. Da har vi også det formelle i orden overfor landets myndigheter, inntil vi eventuelt får vår egen juridiske person.

Møter og undervisning
Både i september i fjor og i mars i år, ble vi invitert til å ha møter og undervisning i UM's forsamlinger i Arequipa. De nasjonale gav uttrykk for at de satte stor pris på besøkene, og vi opplevde god åpenhet for Ordet.

Planer framover
Med tre ansatte og opptrapping av arbeidet, blir det naturligvis mer oppfølging. Mye kan koordineres via nettet fra Norge. Men det er også viktig med det personlige nærværet, både med tanke på de ansatte og på alle kontaktene ellers.

Da tanken om litteraturarbeid kom til oss for noen år siden, så det ennå ut til at det kunne bli vanskelig med et nytt arbeid for NLL i Sør-Amerika. Det er vanskeligere enn før å få visum av lengre varighet, både til Bolivia og Peru, men det gis turistvisum på inntil to måneder av gangen. Disse kan forlenges til tre måneder. Vi ser for oss én tur i året på inntil tre måneders varighet eller slik det legger seg til rette. Det er ikke så enkelt å være ute over lengre tid uten å ha noe fast sted å bo. Men la oss legge alle ting fram for Herren, og be om at hans vilje må skje i fortsettelsen!

Ingar Gangås

Lov og Evangelium 2015 - Nr 06