Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

På Ordets klippegrunn

gangaas ingar 2011 web«For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.» 1Kor 3:11

 

Midt i stormen står klippen, Jesus Kristus. Han kan ikke forandre seg, men er «i går og i dag den samme, ja til evig tid» (Heb 13:8).

Om alt annet vakler, skal hans rike bestå. Verden går mot sin undergang. Hav og brenninger bruser. Det er krig, hunger og jordskjelv. Vold og drap øker i omfang. Guds sannhet er byttet bort med løgnen, og mennesket er overgitt til skammelige lidenskaper (Rom 1:24-32). «Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange» (Mat 24:11), og «fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste» (24:12). Scenarioet før Jesu gjenkomst er dystert sett med menneskeøyne. Men alt dette har Jesus forutsagt.

Midt i all nøden bygger han sitt rike – ved sitt Ord og sin Ånd. Det riket er bygd på sannhet og skal bestå i all evighet. Jesus er klippen du kan skjule deg i på nødens dag. Hos ham er frelse og evig liv. «For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme» (1Pet 2:6). «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys» (2:9).

Lov og Evangelium 2016 - Nr 01