Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Se opp!

En dekksgutt skulle for første gang klatre opp i masten. Det gikk godt i begynnelsen, men etter hvert som han kom høyrere opp, ble han svimmel og redd for å falle ned.


«Hva skal jeg gjøre?», ropte han og så ned på kapteinen, som stod på dekket og så på.


«Se opp, gutt!», ropte denne tilbake.


Gutten gjorde som kapteinen sa, og uten frykt fortsatte han nå å klatre og fikk utført sitt arbeid.


Skal vi klare farer, vanskeligheter og fristelser, må vårt blikk være rettet oppad mot vår himmelske Far.


«300 fortellinger», Indremisjonsforlaget, Oslo 1946

Lov og Evangelium 2016 - Nr 02