Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Tro er full visshet

«Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser.» Heb 11:1

 

Er din tro Guds verk, er du guddommelig sikker. Din tro kan like lite vakle som Gud kan det. Har den Gud og hans kraft i hjertet som grunnvoll, står den likså fast som Gud selv.

Er den derimot bare en innbilning eller en mening, som er støttet til menneskelige grunner, vil den være likså vaklende som alt annet menneskelig. Den tro som Gud virker i hjertet, kan ingen omstøte. Den er en stor nådegave fra Gud. Mange gjør seg selv sin tro. Derfor er den likså skrøpelig og vaklende som de selv er. Er det fint vær, er også deres tro stor. Men stormer det, tar vinden troen fra dem. Slik gikk det med Peter på sjøen.


Nei, troen må være mer enn det du selv kan klare. Den må være av guddommelig natur.


Av Johannes Gossner,
Fra andaktsboken «Skattkiste», Lunde forlag, 1988

Lov og Evangelium 2016 - Nr 03

Tags: 2016