Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Gudsfrykt

Når vi tenker på hvem Gud er, kan vi ikke annet enn kjenne en hellig frykt.

 


Store deler av vårt folk holder på å miste respekten for det hellige. Guds navn misbrukes og trekkes ned i smusset. Helligdagen får stadig mindre preg av helg. Og de andre budene krenkes uten blussel. Begrepet synd eksisterer ikke mer for mange.


Uten frykt for Gud og hans bud kan ingen komme til sann erkjennelse av synd. Først når en møter en hellig Gud, vekkes ropet: «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst»?


Utdrag fra boken «De ti bud» av Fredrik Wisløff

Lov og Evangelium 2016 - Nr 04