Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Livets brød

andersen oyevind 72Jesus er livets brød. Men dette brød må etes. Det må tilegnes av deg og meg. Og det skjer ved tro. Jesus bruker ordene «ete» og «drikke» som billedlige uttrykk for det å tro. Tror du på Jesus? Vil du tro på ham? Her svarer noen: Jeg kan ikke tro. Jeg har prøvd, men det er umulig for meg. Om Gud bare ville gi meg et tegn, gi meg noe håndgripelig! Det kommer ikke saken ved, om du kan tro eller ikke.

 

Har du fått bruk for Jesus? Har du fått bruk for syndenes forlatelse? Har du ikke det, kommer det av at du ennå ikke har fått se sant på deg selv. Da kan det ikke hjelpe deg med all verdens tegn. Ja, om Jesus møtte deg og talte til deg, hjalp det ikke. Der en ikke tror Jesu ord, hjelper intet annet. Det du trenger er å omvende deg! Du må slutte å trekke deg unna når Jesus taler til din samvittighet.

Jesus sier: – Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste.

Å komme til ham og tro på ham, er den ene og samme ting. Her er spørsmål om et tillitsforhold. Det er ganske enkelt spørsmål om du har tatt din tilflukt til ham! Har du det? Da tror du! Da er du frelst! Men hvorfor får jeg ikke fred? spør du. Fordi du ser på deg selv i stedet for på ham som du tar din tilflukt til! Det er ikke din tro som skal gi deg fred, men det at du stoler på hva han sier til deg: – Dine synder er deg forlatt!


Fra «Livets brød», Gry forlag, Oslo 1966

Lov og Evangelium 2017 - Nr 05