Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Rik i Gud

Rikdom kan være så mangt for oss mennesker. Men for de fleste av oss er det penger og frihet vi strever mest etter. Mange legger ned et stort arbeid for å nå sine mål. Noen lykkes mer, mens andre lykkes mindre. Men når døden kommer, skilles vi alle fra vår jordiske rikdom. Vi får ingen ting av dette med oss i graven.

 

Bibelen taler om en annen rikdom, en rikdom som aldri forgår. Den består gjennom livet, døden og dommen, ja, like inn i himmelen. Det er å være rik i Gud, at Gud er min rikdom – mitt gode her på jord.

Historien om den rike mannen og Lasarus bekrefter dette. Den rike mannen var svært rik på jordisk gods. Han levde hver dag «i herlighet og glede», som det står skrevet. Men da døden kom, måtte han reise fra alt sammen. Rikdommen hans varte ikke evig. Han ble med ett så fattig. Samtidig med ham levde en mann ved navn Lasarus. Han var en tigger, full av sår, som lå ved den rike mannens dør. Hans ønske var å spise av smulene som falt fra den rikes bord. Lasarus betyr «Herren hjelper», og det sier oss at Herren var hans hjelp her i livet. I Gud hadde Lasarus en større rikdom enn det den rike mannen hadde i sitt gods. Det ser vi da Lasarus døde; da hentet Herren ham til Abrahams fang for å trøstes. Hans rikdom var at han var Guds barn og arving til himmelen. Gud var Lasarus’ sitt gode her i tiden.

Etter døden ble deres situasjon totalt forandret for alltid. Den rike mannen var alt under Guds rettferdige dom – han «pintes storlig i denne lue». Og hans fremtid var i den evige pine. Hvor fattig hadde han ikke vært under sitt jordeliv, tross sin rikdom. Men Lasarus ble båret bort av engler til Abrahams fang for å trøstes. Han fikk oppleve en forsmak på himmelen. Som Guds barn hadde han sin fremtid i Guds fullkomne rike. Han var i sannhet rik her på jord tross sin fattigdom på jordisk gods.

Det finnes ikke en større rikdom for et menneske, enn å få del i den rikdommen Lasarus hadde. Den jordiske rikdommen forgår, mens det å være rik i Gud aldri forgår.

Hva er det å være rik i Gud? Jo, at Gud selv er min rikdom. Det er ikke først og fremst hans mange gaver, men ham selv og hans kjærlighet til meg som gjør ham så dyrebar for meg. Jeg kan ikke leve uten ham.

Salme 23 beskriver denne rikdommen for oss. «Herren (JHVH) er min hyrde». JHVH er et frelsernavn. Gud åpenbarte seg ved dette navnet da han frelste jødene ut av Egypt. Han er løftets og paktens Gud. Ingen har elsket meg som ham. Han så min nød, min synd og skam, og likevel kjøpte han meg med sitt blod. Han gav sitt liv for å berge meg for himmelen. Han kom til meg og «pekte på de merker hans hånd og side bar, det var min synd han sonet, å, hvor han elsket har! Jeg tror det skjønt jeg fatter ei: han elsker syndere som meg. Nåde at han fant meg, kjærlighet som vant meg, nåde at han bar meg til sin fold». Det var det han gjorde – han elsket meg, han ga seg selv for meg og han bar meg til sin fold. Jeg er hans får. Han er hyrden min som leder og vokter meg på min ferd gjennom denne onde og farefulle verden.

Hør hva Herren er for sitt lam: – Han lar meg ligge i grønne enger. Det er i Ordet hans. – Han leder meg til hvilens vann. Det er også hans ord og løfter som gir hvile. – Han styrker min sjel ved sitt Ord. – Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navn skyld. – Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for din kjepp og din stav de trøster meg. – Han dekker bord for meg like for mine fienders øyne. – Han salver mitt hode med olje så mitt beger flyter over. – Bare godhet og miskunnhet etterjager meg alle mitt livs dager – og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

Finnes det noe større for et menneske enn å ha del i dette? Men satan unner ingen å ha del i denne hvile og tillit til Herren. Derfor prøver han å få deg bort fra Herrens ord, så du ikke ser din rikdom. Han frister til synd og vil ha deg til å leve i den. Han anfekter deg, slik han gjorde med Asaf (Sal 73). Til tross for at Asaf bekjente sine synder og forsaket djevelen og hans gjerninger, kom hver dag til ham med tukt og plage. Mens de ugudelige så ut til å ha gode dager. Dette ble en plage i hans øyne, på lite nær hadde han falt fra Herren.

Kanskje det er slik med deg også? Du misforstår Herrens kjærlighet og omsorg. Synden sitter så fast i våre hjerter og liv, og vi lar den så lett få herske over oss. Da ser Herren at vi er på vei bort fra ham, og han tukter oss. Ja, han hudstryker hver sønn han tar seg av (Heb 12:6). Jødenes historie som beskrives i Det gamle testamente viser oss at lidelser og nød av forskjellig slag, er det beste midlet Gud har for å ydmyke oss – så vi erkjenner og bekjenner vår synd slik at vi tar avstand fra synden og vender oss til ham.

Da Asaf fikk se dette, etter å ha vært inne i Guds helligdommer (Guds Ord), så han at motgangen han opplevde var et tegn på at Herren elsket ham og hadde grepet ham og dratt ham bort fra den brede vei. Gud ledet ham ved sitt råd her på jord. En dag skulle han bli tatt opp i herlighet. Da sa Asaf: «Men jeg blir alltid hos deg». «For meg er det godt å holde meg nær til Gud». Nå ble Gud hans rikdom igjen. Hvor salig han da var.

Salmisten sier, når han ser hvem Herren er og hva han har i ham: «Jeg mangler intet» (Sal 23), selv om han vet med seg selv at han mangler alt. Han er et forsvarsløst får, omgitt av mange farer, røvere og rovdyr som vil ta ham, men han er i Herrens hyrdeomsorg og da er han rik. Tenk å få ha Herren til leder og vokter gjennom livet! Bare godt og miskunnhet skal følge etter ham hver dag gjennom livet. For et løfte! Han var salig.

Er du rik i Gud? Da takker du Herren også for de tunge og onde dagene du får. Du vet det er uttrykk for Herrens kjærlighet og omsorg for din sjel (Heb 12) – og en dag skal du bo i hans hus i evigheters evighet. Gleden i Herren blir din styrke i onde og gode dager her i livet.

Vil du bli rik i Herren, må du bøye deg for ham. La ham bli din hyrde og oppgi deg selv og syndens vei. «Bli i meg», sa Jesus. Det skjer ved at Ordet blir i deg. La ham selv, de grønne enger, hvilens vann, hans kjepp og stav trøste og styrke deg. Da vil Gud bli din rikdom og glede i livet. Ditt beger vil flyte over og du blir til ære for din Frelser og til velsignelse for dine medmennesker.

Han har ikke tanker til ulykke for deg, men vil gi deg fremtid og håp (Jer 29:11). Hvor salig det er å være rik i Gud! Hva er din rikdom? Det gjelder livet her og evigheten.

Lov og Evangelium 2017 - Nr 05