Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Bildemontasje fra Sør-Amerika

1

Evangelist Damián Heredia leder sangen når vi samles til bibelstudium på «Såmannens» kontor i Arequipa, Peru.

2

Joel Vera, ansatt på full tid som evangelist og quechuamedarbeider i Bolivia fra
1. januar 2018.

3

Esteban Quispe følger godt med når Damián underviser.

4

«Såmannens» kontor i Sucre Bolivia, med godt synlig logo ved inngangsdøra.

5 Gonzalo Ascarrunz er leder for «Såmannen» i Bolivia.

 

Tekst og foto: Ingar Gangås