Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Korset er seierens symbol

Da Jesus døde på korset tenkte mange av hans fiender at hans gjerning var blitt mislykket. Mens han lå i graven, med steinen godt rullet for inngangen, og forseglingen var blitt utført, prøvde hans motstandere å slå seg til ro. Endelig hadde de fått ryddet ham av veien! 

 

Men det er ikke enkelt for mennesket å holde samvittigheten fri fra uro og bekymring. Derfor måtte de også utkommanderesoldater til å holde vakt over den døde. Tenk, en vaktstyrke måtte holde vakt over en som var død! Slik går mange mennesker med en indre uro og angst også i dag. Hva vil skje med meg etter døden? Det kan jo være at Bibelen taler sant om en kommende dom og at det deretter blir himmel eller helvete. 

 

Ordet om korset er blitt en dårskap for så mange. Å tro at Guds egen Sønn døde for våre synder er en fjern tanke for den menneskelige fornuft. Guds visdom er imidlertid så mye større. Jesus kom for å gi sitt liv til løsepenge i synderes sted. Korset er tomt og graven er tom. Det nakne korset er blitt seierens symbol. Den tomme graven bevitner at Jesus er oppstått til vår rettferdighet. Ved troen på Jesus gis syndenes forlatelse og evig liv. Kom til ham og du får fred med Gud og finner hvile for din trette og engstelige sjel!

 

 

Lov og Evangelium 2018 - Nr 03