Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

En oppstanden og levende frelser

En misjonær hadde talt til folket i en indisk by. Da han sluttet, kom en muslim bort til ham og sa: «Vi muslimer er rikere enn dere. Vi eier noe som dere ikke har.»

Jesu oppstandelse 

Jesu oppstandelse, av Julius Kronberg

 

«Fortell meg hva det er», sa misjonæren. «I vår hellige by Mekka har vi vår store profet Muhammeds kiste. Når dere kommer til Jerusalem, har dere bare en tom grav.» «Ja», sa misjonæren, «det er en velsignet forskjell. Deres profet Muhammed er død, og dere har bare en kiste igjen. Vår store profet Jesus lever. Ingen grav kunne beholde ham. Han er oppstanden. Og denne vår oppstandne Frelser har sagt oss: «Jeg lever og dere skal leve!»

 

Fra «300 fortellinger», Indremisjonsforlaget 1946

 

 

Lov og Evangelium 2018 - Nr 03