Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Kan vi stole på Bibelen?

«Min lære er ikke min, men hans som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv.» Joh 7:16-17

  

Jesus sa dette i en samtale med fariseerne og de skriftlærde. De dro i tvil at Jesus var Messias, Guds Sønn. Det er mange som tviler. Er Jesus den han utgir seg for å være? Kan jeg stole på Bibelen? Spørsmålet er brennende. Bak fasaden gnager spørsmålet: Tenk om Bibelen er sann? Om ikke før, plages mange av tvil og uro når de står ved dødens terskel. Det er ikke lett å flykte fra de urolige tankene. Til deg som har det slik vil jeg si: Begynn å les i Bibelen! Grunn på det som står skrevet og innrett livet ditt etter det! Bare på den måten kan du gjøre hans vilje og få klarhet i spørsmålet. Jesus sier at om du blir i hans ord, uten å vise det fra deg, skal du få kjenne sannheten og sannheten skal frigjøre deg (Joh 8:31-32).

 

Dette skjer ved at du først kommer til sannhets erkjennelse om deg selv (Rom 3:20), og du får se at du er død i dine overtredelser og synder (Ef 2:1). Det er en vond og smertefull erfaring, du ser at du er fortapt. Men Jesus vil så gjerne frelse de fortapte, det var derfor han kom til denne jord. Derfor sier han: «Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri» (Joh 8:36). Bare slik får du kjenne Jesus og erfare at læren fra Gud er sann. Du kan stole på Bibelen.

 

Lov og Evangelium 2018 - Nr 04