Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Artikler

Rop i nøden

Vi hører fra tid til annen om folk som har vært i ulykke eller stor nød, at de ropte til Gud.

 

Det kunne være fra et båthvelv i storm eller fra ruinene etter et jordskjelv. Av og til kan en også høre kommentarer om at noen har hatt englevakt og unngått en stor ulykke. Dette vitner om at mennesket tross alt vet at det finnes en Gud og at han også har engler som kan beskytte og bevare oss fra ulykke og nød. Men som oftest fører det ikke til at disse menneskene søker Gud og roper om frelse for sin sjel. Hva med din sjel? Ikke sjelden når vi møtes, stilles spørsmålet: Hvordan har du det? Og det svares som regel: Takk, det er bare bra! 

 

Men er det virkelig slik? Kan det tenkes at du som leser dette er en av dem som bare skjuler deg bak en tilgjort «maske» og ikke vil erkjenne sannheten? Da skal du høre at det finnes én, han heter Jesus Kristus, som mer enn noe annet spør etter hvordan det egentlig står til med deg. Han vil så gjerne komme inn til deg med sin frelse og føre deg til trygg havn. Derfor har han ofret seg til døden for at du ved troen på ham skulle få syndenes forlatelse og bli «virkelig fri». Han innbyr og sier: «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg» (Sal 50:15). For det er viktigere enn noe annet, å få fred med Gud og vite for visst at en er på vei til himmelen.

 

Lov og Evangelium 2018 - Nr 06