Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2003 - Nr 01

Lov og Evangelium - 1 - januar - 2003

Artikkel navn

Artikkelforfatter

Et nytt år og en ny skapning

Søren Pederson (1852-1923)

Nyttårstale

Per Nordsletten (1837-1923)

Nyttårstale

Per Bergene Holm

Den nye sangen

Fra heftet «Den gamle organist og andre fortellinger»

Når Gud velsigner blir det nok

Ludvig Hope (1871-1954)

Fotografen

Asbjørn Aavik (1902-1997)

To skal male på samme kvern

Fra heftet «Den gamle organist og andre fortellinger»

Møtevirksomhet våren 2003


Arrangementer sommer 2003


Ny radiosender i Peru

Red.

Godt nytt år!

Red.






Dette nummeret av Lov og Evangelium kan også leses her

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2003 - Nr 01