Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2004 - Nr 06

Lov og Evangelium - 6 – august - 2004

Artikkel navn

Artikkelforfatter

Årsmelding for arbeidsåret 2003/2004 fra landsstyret i NLL.


Årsmøte i Norsk Luthersk Lekmannsmisjon.


For alltid gjort dem fullkomne…

Av J. W. Forstmann (1906-59)

Årsmelding fra Bibelskolen på Fossnes skoleåret 2003/2004


Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Peru for arbeidsåret 03/04


Årsmelding fra ytremisjonsarbeidet i Moldova for arbeidsåret 03/04


Regnskap for hovedkassen i NLL regnskapsåret 2003/2004


Gled dere over at navnene deres er innskrevet i himmelen!

Av Jakob Traasdahl (1838-1903)

Slik som dere nå har tatt imot Kristus Jesus, så vandre i ham

Av C. O. Rosenius (1816-1868)

«Og me veit at alle ting tenar til gagn for dei som elskar Gud»

Av Tormod Vågen (1903-1970)

Igennem verdens lande, Guds Ånd med sejer går
Dette nummeret av Lov og Evangelium kan også leses i

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2004 - Nr 06
.(126 kB)