Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2009 - Nr 03

Lov og Evangelium – 3 – mars - 2009

I Getsemane.

Carl Fr. Wisløff

Avkristningen.

Per Bergene Holm

Guds lovs oppfyllelse.

Axel B. Svensson

Se på ham! Dikt

Olav Nergård

Bøn i Jesu namn.

Dag Rune Lid

Mens vi venter på Jesu gjenkomst (II).

Per Bergene Holm

Det er fullbrakt! Barnestykke

Mia Hallesby

Det er Herren!

Ole Rolfsnes

Møteoversikt


Pilatus og Jesus.

Hans Erik Nissen

Pisesteven på Langli bedehus


Pinsestevne på Mosvik bedehus


Pinsestevne på Skjæveland misjonshus


Dette nummeret av Lov og Evangelium kan også leses her

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2009 - Nr 03
(746 kB)