Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2010 - Nr 01

loe_forside

I dette nummeret av bladet møter du en ung familie med misjonskall (første side). Det haster med å gjøre arven kjent. Vi er kalt til å bære frukt for Gud, «Ingen ting betyr mer for misjonen enn de kristne hjem», har Carl Fr. Wisløff sagt. Vi inviterer til bibelhelg på Fossnes – med temaet: «Den kristne familien».

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 01

 Du vil også finne artikler om hvor viktig det er at både lov og evangelium forkynnes slik at dagens mennesker kommer igjennom til liv i Gud. Bare når en får se sin fortapte stilling, kan ordet om korset bli mat for sjelen. Dette må også de unge høre – og ikke minst erfare – slik at de får smaken på Guds ord! Det er ikke nok å lengte etter fred, en må føres inn på troens sikre grunn, slik at det blir en ny vandring sammen med Jesus, deriblant en artikkel av Per Bergene Holm, om forskjellen på å forkynne loven og det å tale til loviskhet.

 

Artikkel Oversikt

Til Moldova med evangeliet. Intervju

Ingar Gangås

Det kristne ekteskapet.

Carl Fr. Wisløff

Lengselstro.

Ingar Gangås

Den rette syndserkjennelse.

Carl Olof Rosenius

Lovisk forkynnelse.

Per Bergene Holm

Vær hellig i all deres ferd!

Hans Erik Nissen

Gjer arven kjent!

Ragnar Opstad

Den rettferdige spirer som palmen

C. Asschenfeldt-Hanssen

Uten gjerninger.  Ungdomsstykke

Erling Ruud