Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2010 - Nr 02

loe_forside

Dette nummeret av bladet omhandler temaet «sjelesorg». Det norske ordet «sjelesorg» kan lett misforstås. Kanskje sjeleomsorg hadde vært bedre? Sann sjelesorg er Guds omsorg for sjelene. Jesu hjerte bærer på nøden for vår sjels frelse.

Uklarheten vedrørende kristen sjelesorg er stor. Det dreier seg ikke om mentalhygiene (pleie av menneskesinnet, det friske sjelsliv), selv om slik behandling kan være nyttig. Det er heller ikke å drive med psykoterapi (sjelehelbredelse) som er behandlingen av det syke mennesket. Vi kan her tenke på nervøsistet, nevroser (sykelig nervøsitet), psykoser (syk på sinnet), eller ulike former for paranoia (vrangforestillinger), men alt dette er først og fremst fagpersonenes område..

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2010 - Nr 02

Som kristne er vi kalt til å være sjelesørgere: å hjelpe andre i deres gudsforhold, til frimodig tro på Jesus.
I kristen sjelesorg er det i all hovedsak tale om forholdet fortapt – frelst og ikke syk – frisk!
Sorg over synden og frykt for å gå fortapt skapes i møte med Gud i Ordet. Der fødes nøden etter å bli frelst – og at andre må bli berget. Det Bibelens ord ikke får utrette i sjelesorgen, kan heller ikke vi få utført, samme hvilke midler eller metoder vi benytter

Artikkel Oversikt

Omsorg for sjelen.

Ingar Gangås

Den gode del.

Øivind Andersen

Den himmelske tsunami.

Dag Rune Lid

Kvinne i sjelesorg hos Jesus.

Ingar Gangås

Hvordan veien til himmelen ble åpnet. Barnestykke.

Mia Hallesby

Rosenius som sjelesørger.

Carl Fr. Wisløff

Nytt fra Moldova.

Per Bergene Holm

Gi akt på din sjel!

Christian Scriver

Møtevirksomhet for mars