Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 1981 - Nr 10Artikkel Oversikt

Han ville gjerne se Jesus.

Andersen, Øivind (1905-1994)

Under de signende hender.

Brandtzæg, Johannes

Jesus min frelser ---

Brandtøy, Ragna

Frelst ved hans liv.

Dyrøy, Odd

Jesus omsorg for sine.

Hope, Ludvig (1871-1954)

Er eg ein kristen og lever eg som ein kristen.

Lid, Amund (1854-1918)

Her takkar Rolfsnes av for samarbeidet i Lov og Evangelium.

Lid, Amund (1854-1918)

Dykk er i dag ein frelsar født, han er Kristus herren.

Lid, Amund (1854-1918)

Jesus Kristus.

Rolfsnes, Ole


Dette nummeret av Lov og Evangelium kan leses her

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 1981 - Nr 10
.