Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 1985 - Nr 09Artikkel Oversikt

Ordet er deg meget nær.

Berglund, Sven A.

Guds vrede og moralens forfall

Holte, Matheus

Mine kjære ! tru ikkje på kvar ånd, men prøv åndene . . . .

Hope, Ludvig (1871-1954)

Den som holder hans ord, han kjenner ham. ( framh. fra f. nr. )

Jørgensen, Marius

De friske trenger ikke til lege, men de som ha ondt

Kristoffersen, Einar

Den løna synda gjev - Guds nådegåva er evig liv . . . . . .

Lid, Amund (1854-1918)

Alle en manns vegar er rene i hans egne øyne, . . . . . .

Rosenius, C.O. (1816-1868)


Dette nummeret av Lov og Evangelium kan leses her

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 1985 - Nr 09
.