Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2011 - Nr 03

loe_forside

Farene i endetiden er mange. Det er lett å komme på avstand fra Jesus (artikkel på side 3). Trykket fra verden blir bare større og større. Lovløsheten tar overhånd. Les utdrag fra tankevekkende tale (side 8) som ble holdt av Jan Bygstad i Steinsdalen Bedehus. Misjonslandet Norge er blitt et foregangsland for fri abort og homofiles rettigheter. Det er ikke så mange år siden homofili var forbudt ved norsk lov. Vi trenger i sannhet å spørre: «Norge, hvor går du?» (artikkel på side 7).

 

Samtidig med at frafallet skyter fart, skal evangeliet forkynnes for alle folkeslag, og så skal enden komme. I dette nummeret kan du lese om quechuaindianeren Rafael (side 14), som fortsatt er en ambassadør for evangeliet. Til tross for motgang og store prøvelser holder han ut i tjenesten. Hemmeligheten er Ordet og bønnen.

 

Du kan ikke gi opp nå - på oppløpssiden! Da Jesus gav misjonsbefalingen, lovte han å være med alle dager - inntil verdens ende. Han skal holde sitt løfte, for han vil at alle mennesker skal bli frelst

Red.

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2011 - Nr 03