Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2011 - Nr 08

loe_forside

Den sanne angeren
Den levende Gud skal en dag kalle oss til regnskap for alt vi har gjort. Da blir det åpenbart hvem han er, og det blir avslørt hvem vi er. Gud skapte verden – og mennesket. Alt var såre godt. Mennesket var ulydig og falt i synd. Da viste Gud sin kjærlighet ved å sende oss sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, til frelse fra det onde. Men de fleste vil ikke ta imot hans godhet.

 

Tanken på dommens dag skulle fylle oss med angst og skrekk. Det er vi som er skyldige og har fylt jorden med vår ondskap, og skal stå til regnskap for Gud. Slik tenker ikke mennesket. Det tror at det kan stille Gud til regnskap for det onde i verden. Bibelen sier: «La det stå fast at Gud er sannferdig, men hvert menneske er en løgner» (Rom 3:4).

 

Hvor skal vi da gjemme oss for Guds vrede? Det er det store og alvorlige spørsmål. «Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?» (Sal 139:7). La oss vende om og søke tilgivelse hos Jesus! Kirkefaderen Augustin har sagt: «Vil du fly for Guds vrede, så fly inn i Guds armer!»

 

Det er tid for anger og bot. «Vi sier at den rette anger finnes når samvittigheten blir forferdet, begynner å kjenne sin synd og Guds vrede over synden, og det smerter en at en har syndet. Denne anger kommer i stand når vår synd blir dømt ved Guds ord» (Apologien).

Ingar Gangås

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2011 - Nr 08

 

 

Artikkeloversikt

Mannen uten bryllupsklær
Hans Erik Nissen 
Hvor er den trange port?
Per Bergene Holm 
Det rette kjennetegn
Carl Olof Rosenius 
Innbudt til bryllup
Einar Sandberg  
Den store gjelden
Mia Hallesby
Fariseeren og tolleren
Sigbjørn Agnalt
Hjem fra Kina (I)
Ingar Gangås
Guds underlige ledelse (III)
Hans V. Eriksen
Testamentet
B.A. Lindeland
Tid for bøn og bot Per Körner