Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2012 - Nr 02

loe_forside

Lysets barn
Jesu rike er ikke av denne verden. Den som tar imot Jesus blir lysets barn. Mørkets fyrste – satan – tåler ikke lyset. Han gjør alt han kan for å holde verdens barn fast i sitt mørke. Han har det mål at så mange som mulig skal bedras og fanges i hans garn.

Jesus kaller oss til å vandre i lyset. «Dere selv var jo en gang mørke, men nå er dere lys i Herren. Vandre som lysets barn! For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet. Prøv da hva som er til behag for Herren! Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller! For det slike mennesker driver med i det skjulte, er det en skam bare å tale om. Men når alt dette blir refset, blir det avslørt av lyset. For alt som blir åpenbart, er lys. Derfor sier Skriften: Våkn opp du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg» (Ef 5:8-14).

Det ble soloppgang over livet da syndebyrden ble tatt bort og du fikk se Jesus som din frelser. Vær forsiktig så ikke satan overlister deg og lokker deg bort fra Jesus! «Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd» (1Joh 1:6-7). 

Ingar Gangås

Bladet i PDF: 

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2012 - Nr 02

Artikkeloversikt

Strid troens gode strid!  Hans Erik Nissen 
Dåpens pakt  Per Bergene Holm 
Rosenius og helliggjørelsen  Alfred Furberg
Hvorved skal vi seire?
Ole Hallesby
Nytt fra bibelskolen
Per Bergene Holm
Nytt fra Moldova
Per Bergene Holm
Gjør deg umak!
Fredrik Wisløff
Løp med tålmodighet!
Marcus Söderberg
Jeg skammer meg ikke ved evangeliet!
Ingar Gangås
Veien til seier Johannes Kvalheim
Den beste attest Mia Hallesby