Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2012 - Nr 03

loe_forside

Hjørnesteinen
«For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.» 1Pet 2:6
Jesus spiste påskelammet med disiplene. Under måltidet sang de «lovsangen». Etter jødisk tradisjon er det salmene 113–118. Det lød ut i den mørke natt: «Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den» (Sal 118:22-24). Nå var tiden inne.

 

Kort tid tidligere – mens Jesus talte i lignelser – sa han: «Og den som faller på denne steinen, skal knuses. Men den som steinen faller på, skal den smuldre til støv» (Mat 21:44). Yppersteprestene og fariseerne ble støtt. De skjønte at det var dem han talte om, og bestemte seg for å drepe ham.

 

Etter Guds klokke skjedde det – midt under påskehøytiden. Lammet viste seg å være Guds hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Peter vitnet senere med stor frimodighet: «Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved» (Apg 4:11-12).

Ingar Gangås

 

Bladet i PDF: 

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2012 - Nr 03

 

Artikkeloversikt

Kristi lidelse Carl Skovgaard-Petersen
Han døde for deg!
Barnestykke
Døyparen Johannes
Ragnar Opstad
Mer enn helbredelse
Samtale med Ingeborg Haakonsen
Vårt skyldbrev
Per Bergene Holm
Jesus – en annerledes konge
Karl Notøy
Lova og evangeliet
Kjell Farnes
Nesten, men tapt!
Dag Rune Lid
Han sto opp igjen  Barnestykke
Kom hit til meg! K.G.
Kom meg i hu i dit rike! Hans Erik Nissen
O Jesus, som har elsket meg Paul Gerhardt