Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2012 - Nr 08

loe_forside

Guds rike først
«Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!» Mat 6:33 Gud er trofast. Han kan du komme til – med all nød, enten det gjelder din synd, eller det er sykdom eller andre bekymringer. Den som kommer til ham for å bli frelst, får den største skatt som finnes: syndenes forlatelse og fred med Gud. Jesus ble gitt til soning for alle våre synder. Gud vil at vi skal leve under hans velsignelse. Han har gitt oss alle ting med seg. «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham?» (Rom 8:32).

 

Gud er bare god. Alt han sender i vår vei er til det beste for oss, også sykdom og nød. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp» (Jer 29:11). Hvordan kan vi søke Guds rike først? Jo, slik som Maria da hun satte seg ved Jesu føtter for å lytte til hans ord (Luk 10:39). Jesus er den gode del. Han er hemmeligheten! Gud kaller til trofasthet – «den gode strid» i hverdagen. «Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende i ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen!» (Rom 12:11-12).

Ingar Gangås

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2012 - Nr 08


Artikkeloversikt

Vanskar og prøvingar Tormod Vågen 
Barn eller frafallen? Sigbjørn Agnalt
Hvor er kongen? Kristian Gangaas
Farene for kristendommen i vårt folk Ludvig Hope
Den sanne tro Ungdomsstykke
Hva er vår nød? Per Bergene Holm
Den fattige skredder Barnestykke
Guds frelse og Guds kall Ragnar Opstad
Åpningshelg på Fossnes Marie Louise Bergene Holm