Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2012 - Nr 09

loe_forside

Kulde og frost
Vinteren nærmer seg. Med den følger kulde og is, som igjen kan føre til frostskader. Det er verre når kulden sniker seg inn i Guds forsamlinger, inn i de kristne hjemmene, og inntar hjertene. Vår tid preges av mangel på kjærlighet og varme. For noen ble det så kaldt at de falt fra troen. De kristne forsamlingene står utsatt til.

Sjelefienden vil gjerne inn. Bare Jesus kan holde hjertene varme – ved sitt Ord. Når Ordet fra Guds munn ikke lenger får lyde klart, bønne- og vitnemøtene legges ned og søndagen ikke lenger er helligdag, varsler det at noe alvorlig har skjedd. Mange ekteskap går i oppløsning – også blant dem som bekjenner kristennavnet. Problemet er sammensatt. Har det først skjedd et frafall fra Ordet – et fall i synd? Hvor er husandakten blitt av, de åndelige samtalene og det personlige bibelstudium? Vi trenger å slå ring om de kristne hjemmene, om Ordets forkynnere, og den enkelte – at ikke kulden og frosten tar våre liv. La oss rope til Jesus i vår nød. Evangeliet alene kan gjenopplive og varme hjertene!

Kom, ord fra Gud med ånd og liv
og varm den opp som kold og stiv
i dødens søvn er sovnet hen,
gjør levende vår sjel igjen!
(Sb 35:1)

Ingar Gangås

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2012 - Nr 09

 

Artikkeloversikt

Mitt hus vil tjene Herren  Ole Hallesby

Ekteskap og hjem

Intervju med Øivind Andersen 
Hjemmet Carl Fr. Wisløff

Sabbaten – hviledagen

Sigbjørn Agnalt

Guds rettferdighet

Ingar Gangås

Mitt vitnesbyrd

Cornelia Larsson

Barmhjertighet

Erling Ruud