Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2012 - Nr 10

loe_forside

Verdens lys
«Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys! Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Joh 8:12 
Det var noen som ventet på «Israels trøst». De var ikke mange. Gamle Simeon var en av dem. Han var en rettferdig og gudfryktig mann. «Det var åpenbaret ham at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Messias» (Luk 2:26).

Den Hellige Ånd drev ham til templet i Jerusalem, og da han møtte Maria og Josef med barnet, utbrøt han: «Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel» (2:29-32).

 

Jesus er verdens lys. Men ikke alle tok imot ham, bare noen få. Slik er det i dag også. Mørket er stort. Menneskehjertet er forblindet. Mange vandrer i mørket – uten håp og uten Gud i verden. Hører du engelens gledesbudskap til hyrdene på Betlehemsmarken? Nå lyder det til deg: «Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by» (Luk 2:10-11). Men du må gjøre som hyrdene: Skynd deg av sted for å finne barnet og ta imot ham som din frelser!

Ingar Gangås

 Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2012 - Nr 10

Artikkeloversikt

En annerledes jul Marit Gangås
Korleis eg kom gjennom til liv i Gud Samson Lid 
En frelser er født Ludvig Hope
Glimt fra Bolivia og Peru Ingar Gangås 
Jesus tok bolig iblant oss Ingar Gangås 
Når ekteskapet angripes Intervju med Øivind Andersen