Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2014 - Nr 02

loe_forsideHvem Jesus er
Å bli overbevist om hvem Jesus er, er selve hovedsaken for et menneske. Bibelens hovedtema er ordet om Jesus. Mange flere tegn kunne vært nevnt, sier apostelen Johannes mot slutten av sitt evangelium: «Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere skal ha liv i hans navn» (20:31).

 

Siktemålet er at mennesket skal komme til tro på Jesus som frelser.
Jesus er Menneskesønnen. Det betyr at han er Gud-mennesket, Jesus Kristus. Bare Gud kunne frelse mennesket. All synd er synd mot ham, og det er bare den som synden er begått imot, som kan tilgi. Det er kun Menneskesønnen som har makt til å forlate synder. Denne makt har Jesus. Han har gjort opp for alle våre synder da han døde på Golgata. Jesus er fullkomment og sant menneske. Jesu gjerninger var Guds gjerninger, men samtidig var det hele menneskeslektens gjerninger. Han er vår stedfortreder, som led i ditt og mitt sted. Derfor kan han frelse dem som kommer til ham.

Alt det Jesus har gjort, har Gud gjort. Og alt det Jesus gjorde, gjorde han som sant menneske, på våre vegne. En dag må menneskeheten erkjenne at Jesus Kristus er Herren (Fil 2:10-11). Da må alle – både frelste og ufrelste, de som lever ved Jesu gjenkomst og de som er døde, både høye og lave – bøye kne for ham og bekjenne at han virkelig er verdens frelser og Guds Sønn.

Ingar Gangås

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2014 - Nr 02

 

Artikkeloversikt

På forklarelsens berg Per Bergene Holm
Kallet fra Moldova Lars Fossdal
Å kjenne Jesus Ingar Gangås
Guds stad, det ny Jerusalem Dikt av K.G.
Våre lamper slokner (4) J.F. Løvgren
– Se til at ingen fører dere vill! Intervju ved Dag Rune Lid
Den gode hyrde Fortelling av Gerhard Haaland