Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2014 - Nr 05

loe_forsideLiv eller død
Gud er kilden til alt liv. Han har skapt alt, og oppholder det med sin høyre hånd. Men én dag tar alt slutt. «Alt kjød er gress, og all dets herlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det, ja, sannelig, folket er gress (Jes 40:6b-7).

 

Mot døden
Gud er ikke bare herre over livet. Han er også herre over døden. Når du ser alt liv i naturen, skal du vite at alt visner og dør en dag. Det gjelder også mennesket. Når Gud tar dets åndepust tilbake, er livet her på jord slutt. Da er det viktig at du har lært Jesus å kjenne og har noe mer å leve for enn denne verden.

«Ingen kan tjene to herrer. For enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon» (Mat 6:24). Hvor skal du tilbringe evigheten? Bibelen taler om et «enten – eller». Det gjelder en evig frelse eller en evig fortapelse.

Fra døden til livet
Jesus er kommet for å gi sitt liv for at du skal bli frelst og leve evig sammen med ham i Paradis. Hør hva han sier: «Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mine ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet» (Joh 5:24).

Ingar Gangås

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2014 - Nr 05
 

Artikkeloversikt

 
Livets valg!
Gunnar Nilsson
Skikk dere ikke lik denne verden!
Odd Eivind Stensland 
Våre lamper slokner (7)
J.F. Løvgren
Nåden som sovepute
Lars Fossdal
Vanskelige tider i Moldova
Per Bergene Holm