Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2014 - Nr 09

loe_forsideVår motstander
Helt siden syndefallets dag har djevelen gjort alt han kan for å beholde mennesket som sitt bytte – enten ved å lokke oss ut i syndens garn eller ved å gjøre oss til egenrettferdige lovtreller. Hans makt er døden, synden og den onde samvittighet. Han frister og anfekter også Guds barn slik at de skal miste motet og oppgi troen på Jesus.

 

Men i Kristus har vi seier over satan og hans makt. Han kan ikke lenger utrette noe mot oss fordi vi nå er løst fra djevelens makt og herredømme. Jesus har vunnet en evig seier over ham på korset, og den som hører ham til er gått over fra døden til livet, fra mørkets til lysets rike. Da er du ikke bare befridd fra døden og syndens makt, men du har også vunnet seier, for han som har overvunnet verden, har også overvunnet djevelen.

«Fordi Kristus har satt oss over i sitt rike som er lysets, den rette forståelsens, rettferdighetens og livets rike, så behøver vi ikke lenger frykte for helvetet. For helvetet og alle våre andre fiender har han, vår kjære Herre, beseiret» (Martin Luther).

«Vi var av naturen vredens barn likesom de andre. Men Gud som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst» (Ef 2:3-5).

«Dere begynte i Ånd, vil dere nå fullende i kjød?» (Gal 3:3).

Ingar Gangås

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2014 - Nr 09
 

Artikkeloversikt

 
La ingen forføre dere!
C.O. Rosenius
Våre lamper slokner (11)
J.F. Løvgren
Hvor er du?
Lars Fossdal
Slangens list (1)
Jan Johansson
Gledet seg under tsunamien
Intervju med Kenneth Goa
Glupende ulver
Carl Fr. Wisløff