Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2015 - Nr 05

loe_forside

Bønnens arbeid!
Stillhet og bønn er livsnerven i Guds rikes arbeid. Jesus var ofte alene i bønn. Han lærte disiplene å be, og gjentok flere ganger hvor viktig det var å «komme avsides med ham».


Bønnens ånd

I en travel hverdag vil djevelen bedra oss med at arbeidet må gå først. Så strever vi som treller i egen kraft, og glemmer at vi er helt avhengige av kraften fra himmelen. Men Gud har ikke gitt oss trelldommens ånd, «men barnekårets ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!» (Rom 8:15). Vi har fått «nådens og bønnens ånd» (Sak 12:10).

Bønnens kraft
Ole Hallesby skriver i sin bok «Fra bønnens verden» at «bønnens arbeid er forutsetningen for alt annet arbeid i Guds rike, av den enkle grunn at det er ved bønn vi får tilkoblet de himmelske krefter til vår kraftløshet». Da Jesus, den første talsmann, var ferdig med sin frelsergjerning og var dratt opp til himmelen, skjedde pinsens under. Ånden, den andre talsmann, ble utøst «over alt kjød» slik Joel hadde profetert (Joel 3:1). Språkunderet betydde at Ordet skulle forkynnes for alle folk. Menigheten var ofte samlet i bønn – i templet og i hjemmene. Resultatet ble en Åndens vekkelse. «Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle» (Apg 4:33).

Ingar Gangås

 

Bladet i PDF:

Cannot find the download. ID=Lov og Evangelium 2015 - Nr 05
 

Artikkeloversikt

 
«Ånden la loven i hjertet innskrive» Per Bergene Holm
Nytt fra Bibelskolen Per Bergene Holm
Bønn for de troende Sigbjørn Agnalt
En bønnens mann Mia Hallesby
De sanne tilbedere Marius Jørgensen
Nytt fra Moldova Per Bergene Holm
Våre lamper slokner (17)
J.F. Løvgren
Sjølvbedrag
Dag Rune Lid
Mors bønneplass Mia Hallesby
Troskap i det små Konrad Fjell
Bønnestien  Mia Hallesby
Hva er bønn? Ole Hallesby