Velkommen til våre nye websider. Her finnes informasjon om vår virksomhet, i tillegg til mange oppbyggelige artikler og opptak.

Artikkel register

Søk

Lov og Evangelium - Tidligere Blader

Lov og Evangelium 2018 - Nr 04

loe_forsideApril-nummeret av L&E

 

Bladet i PDF: 
Lov og Evangelium 2018 - Nr 04

 

Artikkeloversikt  
Kan vi stole på Bibelen?
Ingar Gangås

Bibelsyn, bibelsk inspirasjon og autoritet

Gunnar Nilsson

Kristus i første Mosebok

Lars Fossdal
Kristus og Skriften
Per Bergene Holm
De ti bud – en oppsummering

Martin Luther

Eitt er nødvendig Ragnar Opstad
Rosen mellom torner (2)

Nils Aage Barfoed

Forskjellen mellom et geni og en apostel Carl Fredrik Wisløff